Általános szerződési feltételek

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK
HOTEL TERMÁLKRISTÁLY AQUA LAND
AQUA HELIA KFT
Hatályos: 2017.06.01.

Tartalomjegyzék

1. A Szolgáltató adatai
2. Általános szabályok
3. Szerződő fél
4. A Szerződés létrejötte, a foglalás módja, módosítása, értesítési kötelezettség
5. Lemondási feltételek
6. Árak
7. Fizetési feltételek
8. Online szobafoglalás és online fizetés lépései
9. A szolgáltatás igénybevételének módja és feltételei
10. Háziállatok
11. A szerződés teljesítésének visszautasítása, a szolgáltatási kötelezettség megszűnése
12. A vendég betegsége, halála
13. Szerződő fél jogai
14. A Szerződő fél kötelezettségei
15. A Szerződő fél kártérítési felelőssége
16. A Szolgáltató jogai
17. A Szolgáltató kötelezettsége
18. A Szolgáltató kártérítési felelőssége
19. Titoktartás
20. A felek jogviszonyában alkalmazandó jog, eljáró bíróság


1. A Szolgáltató adatai

Cégnév: Aqua Helia Korlátolt Felelősségű Társaság
Rövidített név: Aqua Helia Kft.
Székhelye: 2300 Ráckeve, termál Sétány 1. 0447/25 hrsz
Cégjegyzék szám: 13-09-145389
Reg Nr: 13-09-145389
Adószám: 23195406-2-13
EU VAT Nr. HU23195406
Csoportos adóazonosító: 17782153-5-13
Telefon: +36 24-541-551, 541-550

2. Általános szabályok

2.1. Jelen „Általános Szerződési Feltételek” szabályozzák a Szolgáltató szálláshelyeinek, és az ott kínált szolgáltatásainak igénybevételével kapcsolatos feltételeket.
2.2. A Szolgáltató külön megállapodást köthet az általa kínált szolgáltatásokkal kapcsolatban, melynek speciális rendelkezései eltérhetnek a jelen rendelkezésektől.


3. Szerződő fél

3.1. A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatásokat a Vendég veszi igénybe.
3.2. Amennyiben a szolgáltatásokra vonatkozó megrendelést a Vendég közvetlenül adja le a Szolgáltatónak, úgy a Vendég a Szerződő fél. A Szolgáltató és a Vendég együttesen - a feltételek teljesülése esetén - szerződéses felekké válnak (együttesen továbbiakban: Felek).
3.3. Amennyiben egy rendezvény vagy konferencia lebonyolítására illetve szálláshely szolgáltatásra jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet foglal 10 vendégéjszakát meghaladó szálláshely szolgáltatást ott a Szolgáltatóval szerződő fél a Szervező.(együttesen továbbiakban: Felek)


4. A Szerződés létrejötte, a foglalás módja, módosítása, értesítési kötelezettség

4.1. A Vendég szóban vagy írásban megküldött ajánlatkérésére a Szolgáltató tájékoztatót küld. Amennyiben az tájékoztató elküldésétől számított 24 órán belül nem érkezik konkrét rendelés, úgy a tájékoztató semmissé válik, tartalmát tekintve Szolgáltatót semmilyen kötelezettség nem terheli.
4.2. A szerződés a Vendég írásban,on-line vagy e-mailben leadott foglalásának a Szolgáltató általi írásban megküldött visszaigazolásával jön létre, és így írásban megkötött szerződésnek minősül.
4.3. Szóban leadott foglalás, megállapodás, módosítás, vagy annak a Szolgáltató általi szóbeli visszaigazolása nem szerződés értékű.
4.4. A szállás-szolgáltatás igénybevételéről szóló szerződés meghatározott időtartamra szól.
4.5. Ha a Vendég a meghatározott időtartam lejárta előtt véglegesen elhagyja a szobát, a Szolgáltató jogosult a szolgáltatás ellenértékére.
4.6. A lejárati idő előtt megüresedett szobát a Szolgáltató jogosult újra értékesíteni.
4.7. A szállás-szolgáltatás igénybevételének Vendég által kezdeményezett meghosszabbításához a Szolgáltató előzetes hozzájárulása szükséges.
4.8. A szerződés módosításához és/vagy kiegészítéséhez a Felek által aláírt írásbeli megállapodásjóváhagyás szükséges.
4.9. Mindettől eltérés lehetséges eseti megállapodás megkötésével, ebben az esetben a Felek közötti jogviszonyt az eseti megállapodás határozza meg.


5. Lemondási feltételek

5.1 A Vendégnek a Szolgáltató által küldött visszaigazolás megküldéséig szállás-szolgáltatás kötbérmentes lemondására van lehetősége.
5.2. A lemondási feltételek eltérőek az egyéni foglalás esetén, amely 10 vendégéjszakát foglal magában, illetve csoportos foglalás esetén, amely 10vendégéjszakát meghaladó foglalás esetén érvényes.
5.2.1 Egyéni foglalások lemondása

A lemondási feltételekre külön rendelkezések vonatkoznak a kiemelt időszakokban, illetve a legjobb ár (kuponos hirdetés, top ajánlat) kategória esetében.


Lemondási feltételek nem kiemelt időszakokban

 • az érkezés dátumát legalább 72 órával megelőzően a foglalásának kötbérmentes lemondására jogosult
 • az érkezés dátumát megelőző 72 - 24 óra között terjedő időszakban a foglalás összértékének 30%-ának megfelelő mértékű kötbér ellenében,
 • az érkezés dátumát megelőző 24 órán belül a foglalás összértékének 100%-ának megfelelő mértékű kötbér ellenében módosíthatja vagy mondhatja le.

  Lemondási feltételek kiemelt időszakokban, ünnepek idején, valamint az un. legjobb ár (kuponos hirdetés, top ajánlat) kategória esetében

 • az érkezés dátumát megelőző 14. napig a foglalását kötbérmentesen módosíthatja, lemondhatja
 • az érkezés dátumát megelőző 13 – 8nap között a foglalás összértékének 50%-ának megfelelő összegű kötbér ellenében módosíthatja, mondhatja le
 • az érkezés dátumát megelőző 7 napon belül a foglalás összértékének 100%-ának megfelelő összegű kötbér ellenében módosíthatja, mondhatja le

  5.2.2. Lemondási feltételek csoportos foglalás esetén (beleértve a kiemelt időszakokat)

 • a foglalást a Vendég vagy a Szervező a Szolgáltató visszaigazolásának megküldését követően kötbérmentesen nem mondhatja le
 • a rendezvény dátumát legalább 30 nappal megelőzően a megrendelt és visszaigazolt szobamennyiség értékének, terem- és technika bérleti díjának, vendéglátás (étkezések, kávészünetek) és egyéb megrendelt szolgáltatások díjának 30%-ának megfelelő összegű kötbér ellenében módosíthatja vagy mondhatja le
 • a rendezvény dátumát legalább 16 nappal megelőzően a megrendelt és visszaigazolt szobamennyiség értékének, terem- és technika bérleti díjának, vendéglátás (étkezések, kávészünetek) és egyéb megrendelt szolgáltatások díjának 50%-ának megfelelő összegű kötbér ellenében módosíthatja vagy mondhatja le
 • a rendezvény dátumát megelőző 7 napon belül a megrendelt és visszaigazolt szobamennyiség értékének, terem- és technika bérleti díjának, vendéglátás (étkezések, kávészünetek) és egyéb megrendelt szolgáltatások díjának 100%-ának megfelelő összegű kötbér ellenében módosíthatja vagy mondhatja le.


5.3. A Szolgáltatót a Vendég No Show (távolmaradása) esetén a foglalás összértékének 100%-ának megfelelő összegű kötbér illeti meg.
5.4. Kiemelt időszakok, illetve az ún. legjobb ár kategóriák (kuponos hirdetés, top ajánlat)a szálloda www.termalhotelrackeve.huweboldalán kerülnek feltüntetésre.
5.5. A jelen pontban írt módosítás kizárólag a megrendelt szolgáltatás csökkentésre vonatkozik. Ha a Vendég vagy a Szervező úgy kíván módosítani, hogy több szolgáltatást rendel meg, úgy arra van lehetősége, amennyiben a Szolgáltató szabad kapacitással rendelkezik.
5.6. A Vendég tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató jogosult a megrendelt szolgáltatások – előleg visszafizetésen kívüli, további következménytől mentes - lemondására, amennyiben ellenőrzési körén kívül eső, előre nem látható, elháríthatatlan körülményből (továbbiakban: “Vis maior”) eredő, arra visszavezethető ok miatt képtelen a szolgáltatások teljesítésére. Vis maior esetén a Szolgáltató köteles a szolgáltatási díj előleg visszafizetésére, azonban a vis maior miatti nem teljesítésre való tekintettel kártérítés fizetésére nem kötelezhető.


6. Árak

6.1. Az aktuális szobaárak és egyéb szolgáltatások árlistái a szálloda honlapján, a szállodai szobában találhatók.
6.2. A Szolgáltató a meghirdetett árait előzetes bejelentés nélkül szabadon változtathatja.
6.3. A Szolgáltató a hatályos adó-törvény (ÁFA) módosulása miatti többletterheket - előzetes értesítés mellett - áthárítja a Szerződő félre.
6.4. Aktuális kedvezmények, akciók, egyéb ajánlatok a www.termalhotelrackeve.hu weboldalon kerülnek meghirdetésre.
6.5. A rendezvény, konferencia árakat a Szolgáltató nem publikálja nyilvánosan, csak konkrét ajánlatkérésre küldi meg a Vendég vagy a Szervező számára.

 

7. Fizetési feltétek

7.1. A Szolgáltató a Szerződő fél részére nyújtott szolgáltatásainak ellenértékére igényt tarthat a szolgáltatás igénybevétele előtt, oly módon, hogy kérhet hitelkártya garanciát, amelynek során a megrendelt és visszaigazolt szolgáltatás teljes ellenértéke a hitelkártyán zárolásra kerül, de a Szolgáltató ugyanakkor jogosult a szolgáltatás teljes ellenértékének megfizetését kérni az igénybevétel előtt.

7.2. A Szolgáltató a szerződő fél részére nyújtott szolgáltatásainak ellenértékére legkésőbb az igénybevételt követően, a szállodából történő távozást megelőzően tart igényt. Kizárólag egyedileg létrejött megállapodás alapján van lehetősége a Vendégnek vagy a Szervezőnek utólagos fizetésre.
7.3. A Szerződő fél számláját készpénzben a következő valutákban egyenlítheti ki: forintban, euróban és dollárban.
7.4. A Vendég jogosult a Szolgáltató által a honlapon feltüntetett SZÉP kártyával teljesíteni a szolgáltatás ellenértékét.
7.5. A számla a magyarországi adószabályoknak megfelelően forintban kerül kiállításra. A szolgáltatások árát a Vendég valutában is kifizetheti a Szolgáltató által közzétett árfolyamon.

 

8. A szolgáltatás igénybevételének módja és feltételei

8.1. A Vendég a szállodai szobát az érkezés napján 14:00 órától foglalhatja el (Check in), és az utolsó tartózkodási napon délelőtt 10:00 óráig köteles elhagyni.
8.2. Amennyiben a Vendégek 10:00-ignem hagyják el a szobát, Szolgáltató 14:00-ig a napi szobaár 50%-át, 14:00 után pedig 100%-át jogosult pótdíjként felszámolni.
8.3. A Szolgáltató a csomagok elhelyezése céljából Szolgáltató csomagszobát biztosít. Előre nem látható technikai akadályok felmerülése esetén Szolgáltató az elhelyezés megváltoztatásának jogát fenntartja.
8.4. A szobaárban szereplő fürdő- és wellnessrészleg használata: a Szolgáltató az éjszakákkal megegyező számú belépőjegyet biztosít a Vendég számára. Amennyiben a Vendég ez időtartamon kívül kívánja igénybe venni a fürdő szolgáltatásait, a Szolgáltató 50% kedvezményt tartalmazó áron biztosítja a belépést.


9. Háziállatok
A Szolgáltató szálláshelyére háziállat nem hozható be.


10. A szerződés teljesítésének visszautasítása, a szolgáltatási kötelezettség megszűnése

A Szolgáltató jogosult a szállás-szolgáltatásra vonatkozó Szerződést azonnali hatállyal felmondani, így a szolgáltatások nyújtását megtagadni, ha:

a) a Vendég nem rendeltetésszerűen használja a rendelkezésre bocsátott szobát, illetve a létesítményt,
b) a Vendég a szálláshely biztonsági előírásait, rendjét nem tartja be, annak alkalmazottaival kifogásolhatóan, durván viselkedik, alkohol vagy drogok befolyása alatt fenyegető, sértő, vagy más elfogadhatatlan viselkedést tanúsít,
c) a Vendég fertőző betegségben szenved.


11. A Szerződő fél jogai

11.1. A Szerződés értelmében a Vendég jogosult a megrendelt szoba, valamint a szálláshely azon létesítményeinek rendeltetésszerű használatára, melyek beletartoznak a szokásos szolgáltatási körbe, és nem esnek speciális feltételek hatálya alá.
11.2. A Vendég a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások teljesítésével kapcsolatban panasszal élhet a szálláshelyen való tartózkodás időtartama alatt. A Szolgáltató ezen időszakban hozzá írásban igazoltan eljuttatott (vagy általa jegyzőkönyvbe felvett) panasz kezelésére vállal kötelezettséget.
11.3. A Vendég panasztételi joga a szálláshelyről történt elutazását követően megszűnik.

 

12. A Szerződő fél kötelezettségei

12.1. A Szerződő fél köteles a szerződésben megrendelt szolgáltatások ellenértékét a Szerződésben meghatározott időpontig és módon kiegyenlíteni.
12.2. A Vendég gondoskodik arról, hogy a felelőssége alá tartozó 14 év alatti gyermek csak felnőtt felügyelete mellett tartózkodjon a Szolgáltató szállodájában.
12.3. A Vendég saját ételt-italt nem hozhat be a szállodába és vendéglátó egységeibe.
12.4. A Vendég köteles a szálloda egyes meghatározott helyiségeiben a helyiség bejártában feltüntetett dresscode-nak megfelelő öltözetben tartózkodni és az egyes helyiségekben feltüntetett házirend előírásokat betartani.
12.5. A Vendég a szálloda teljes területén, valamint a szálloda 150 méteres körzetében drónt, quadrocoptert nem használhat és azzal felvételt nem készíthet a többi vendég magánszférájának védelme érdekében. A vendég a jelen pontban rögzített előírás megszegése esetén teljes körűen felel a drón által okozott kárért.

13. A Szerződő fél kártérítési felelőssége

A Vendég mindazon károkért és hátrányokért felelős, melyeket a Szolgáltató vagy harmadik személy a Vendég, vagy kísérője vagy az ő felelőssége alá tartozó más személyek hibájából elszenved.
E felelősség akkor is fennáll, amennyiben a károsultnak jogában áll kárának megtérítését közvetlenül a Szolgáltatótól igényelni.


14. A Szolgáltató jogai

Amennyiben a Vendég az igénybevett, vagy a Szerződésben megrendelt, de igénybe nem vett kötbérköteles szolgáltatások díjának megfizetésére vonatkozó kötelezettségének nem tesz eleget, a Szolgáltatót követelései biztosítására zálogjog illeti meg a Vendégnek azon személyes tulajdontárgyain, amelyeket a szállodába magával vitt.

 

15. A Szolgáltató kötelezettsége

A Szolgáltató köteles:

a) a szerződés alapján megrendelt szállás és egyéb szolgáltatást az érvényes előírások, szolgáltatás sztenderdek szerint teljesíteni.
b) a vendég írásos panaszát kivizsgálni, és a probléma kezeléséhez szükséges lépéseket megtenni, melyet köteles írásban is rögzíteni.


16. A Szolgáltató kártérítési felelőssége

16.1. A Szolgáltató felelősséget vállal minden olyan, a Vendéget ért kárért, mely a létesítményein belül, a Szolgáltató, vagy annak alkalmazottai hibájából következett be.
16.1.1. A Szolgáltató felelőssége nem terjed ki azokra a káreseményekre, amelyek a Szolgáltató alkalmazottainak és vendégeinek körén kívül eső elháríthatatlan ok miatt következtek be, vagy azokat a Vendég maga okozta.
16.1.2. A Szolgáltató kijelölhet olyan helyeket a szállodában, ahová a Vendég nem léphet be. Az ilyen helyeken történt esetleges kárért, sérülésért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.
16.1.3. A Vendégnek az őt ért kárt azonnal jelentenie kell a szállodában, és minden szükséges adatot a szálloda rendelkezésére kell bocsátania, amely a káreset körülményeinek tisztázásához, esetleg a rendőrségi jegyzőkönyv felvételéhez/rendőrségi eljáráshoz szükséges.
16.2. A Szolgáltató felelősséget vállal azért a kárért is, amelyet a szállóvendég vagyontárgyainak elveszése, elpusztulása vagy megsérülése folytán szenved el, abban az esetben, ha a Vendég a Szolgáltató által kijelölt, illetőleg általában erre rendelt helyen, vagy a szobájában helyezett el, vagy amelyeket a Szolgáltató olyan alkalmazottjának adott át, akit vagyontárgyainak átvételére jogosultnak tarthatott.
16.2.1. Értéktárgyakért, értékpapírokért és készpénzért a Szolgáltató csak akkor felelős, ha azt megőrzésre kifejezetten átvette, vagy a kár olyan okból következett be, amelyért az általános szabályok szerint felelősséggel tartozik. Ebben az esetben a bizonyítás a Vendéget terheli.
16.3. A kártérítés mértéke a Szerződés szerinti napi szobaár összegének az ötvenszerese, kivéve, ha a kár ennél kevesebb.


17. Titoktartás

17.1. A Szolgáltató a Vendég vagy a Szervező által önkéntes adatszolgáltatás keretében rendelkezésére bocsátott személyes adatokat bizalmasan kezeli, kizárólag az egyes Vendégek és Szervezők azonosításához, illetve a szerződés teljesítéséhez, a sikeres teljesítéshez szükséges mértékben használja fel.
17.2. A Vendég és a Szervező tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató a Vendéggel és a Szervezővel szemben fennálló igényének érvényesítése érdekében a Vendég és a Szervező személyes adatait felhasználhatja, valamint a jogszabály által feljogosított szervek részére a Vendég és a Szervező személyes adatait átadhatja.


18. A felek jogviszonyában alkalmazandó jog, eljáró bíróság
A szolgáltatási szerződésből eredő bármely jogvita lefolytatására a szolgáltatás helye szerinti jog az irányadó és a szolgáltatás helyi szerinti hatáskörrel rendelkező bíróság az illetékes.

Az alábbi SZÉP kártya típusokat fogadjuk el:

Partnereink

RHH Astellas Hotelstars Tripadvisor Szálloda szövetség

Recepció / Szobafoglalás
Rendezvények / Konferenciák
Élményfürdő
info@aqua-land.hu
+36/24-423-220
Pénzügy / Hr / Munkaügy
Aqua Helia kft.
Postacím: H-2300 Ráckeve, Termál sétány 1.
info@termalhotelrackeve.hu
+36/24-541-551